De Verrekijker Lichtervelde

Geschiedenis

De Verrekijker Lichtervelde, van vroeger tot nu

De Verrekijker Lichtervelde zag voor het eerst het daglicht in 1989 als kersverse vereniging in Lichtervelde. Ludwig Deleersnijder had een nestkastenproject lopen in t’Velt te Ardooie. Hij had het idee om ook zo’n project te organiseren in Lichtervelde. Hij kwam op dit idee doordat vele eigenaars toen dode bomen uit hun tuinen verwijderden en zo verloren een aantal vogels hun natuurlijke broedplaatsen. Met deze actie wou hij het ecologisch evenwicht herstellen. Ludwig Deleersnijder, Guy Maurice en Dirk Dumon waren de eersten die hiermee van start gingen. Hij wou het 6de leerjaar van de gemeentelijke jongensschool (die nu gekend staat als het Beverbos) erbij betrekken met medewerking van Johan Cool (de toenmalige klastitularis van de school) en Peter Viaene.

...
Klastitularis Johan Cool, de ornithologen Ludwig Deleersnijder en Dirk Dumon en vele enthousiaste kinderen.

De nestkastactie werd een succes. Ieder kind dat aan de actie deelnam kreeg een nestkastje mee naar huis en een deel werd ook opgehangen bij het gemeentelijk sportplein. Alle nestkastjes werden later geobserveerd. De waarnemingen werden allemaal doorgegeven aan K.B.O.F. (Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie).

...
Ludwig Deleersnijder en Dirk Dumon met enkele zelfgemaakte nestkastjes

Niet zolang daarna waren er nog enkele vrijwilligers die wilden meewerken aan deze projecten. Bart Neirynck en Els N.N. waren de eersten die de leiding vervolledigden. Doordat het in het begin toegespitst was op vogels spotten, werd ‘de verrekijker’ al snel het niet te missen hulpmiddel en zo ook de naam van de vereniging. De voornaamste activiteiten bestonden toen uit vogelnestkastjes en wintervoeding maken en vogels spotten. Alle activiteiten startten oorspronkelijk vanuit het 6de leerjaar met de medewerking van Johan Cool. Later werd dit uitgebreid aangezien vele jongeren het toen jammer vonden dat ze niet meer konden meedoen met de activiteiten doordat ze al wat ouder waren.

...
De Verrekijker breidde uit naar meer jongeren en volwassenen doordat vele jongeren het jammer vonden dat ze niet meer konden deelnemen aan de activiteiten die initieel enkel bedoeld waren voor het 6de leerjaar van de gemeentelijke jongensschool.

Door de jaren heen kwamen er steeds meer activiteiten bij en zetten we ons eveneens meer in voor het milieu in Lichtervelde. Wegbermbeheer, bronnenproject, kerkuilkasten, torenvalkkasten, paddenoverzet, zwerfvuilactie, een succesvol hoogspanningsprotest, enz. zijn enkele voorbeelden hiervan.

In 1997 kreeg de Verrekijker hun 1ste lokaal toegewezen. Het lag in een doodlopend stukje van de bellestraat, tegen de brug over de A17 vlakbij het Lichterveldse bosje. De leiding knapte de lokaaltjes op de gelijkvloerse verdieping op tot een gezellige ruimte en bouwde op de 1ste verdieping een grote werkzolder, waar naar hartenlust veel nestkastjes werden gemaakt. Het lokaal kreeg een toepasselijke naam: “De Keunepupe”. “Een keunepupe gaat van en naar het centrum. Wij komen ook van het centrum naar hier, dit is dus een beetje ons hol”, aldus Wouter Declerck. In dit jaar organiseerden we ook voor het eerst een fuif genaamd “Braakbal”. Een ludieke naam waarbij we natuurlijk verwijzen naar hetgeen dat overblijft van de spijsvertering van de uil. De 1de editie was een succes en kende nog 10 opeenvolgende edities!

...
De leiding kreeg voor het eerst een lokaal toegewezen genaamd de Keunepupe.

In 1999 vierden we ons 10 jarig bestaan. De Verrekijker kende toen een nieuwe generatie jongeren die zich eveneens ook veel heeft ingezet voor de natuur. In het feestweekend organiseerde de leiding een biomarkt en een educatieve wandel- en fietstocht met als thema ‘afval’. Ondertussen was ons ledenaantal toen gestegen tot 60 personen met dubbel zoveel jongens als meisjes. “Het Wezelke” was het 1ste tijdschrift dat de leiding toen uitbracht om alle activiteiten en gebeurtenissen van de Verrekijker mee te delen aan al hun leden. Enkele jaren later werd de naam van het tijdschrift veranderd naar “De Keunepupe”.

...
De nieuwe generatie leiding bij de viering van hun 10 jarig jubileum.

De Verrekijker bleef zich verder inzetten door verschillende projecten en diverse activiteiten te organiseren voor de natuur. Na een 7-tal jaar lid te zijn geweest van de Houtlandse milieugroep van Torhout, richtte de leiding in 2007 naast hun jeugdwerking ook een volwassenwerking op. Dit was om natuurliefhebbers uit Lichtervelde te verenigen en zich nog meer te profileren als natuurbeweging. Er vonden die jaren dus dubbel zoveel activiteiten plaats.

2 jaar later mochten we met trots ons 20 jarig bestaan vieren, waar opnieuw veel activiteiten plaatsvonden voor zowel jong als oud. Bezoekers en onze leden konden een tentoonstelling bijwonen over onze geschiedenis. De jongste leden konden genieten van een bosspel terwijl de volwassenen een gegidste wandeling kregen in de Huwynsbossen. Naast deze activiteiten kregen deelnemers ook initiaties en demo’s voorgeschoteld over composteren, wegbermbeheer, knotten, bosmaaien, nestkastjes maken… Als afsluiter kon iedereen genieten van een heerlijke barbecue.

...
De 3de generatie leiding bij de viering van hun 20 jarig jubileum.

In 2014 dienden we afscheid te nemen van ons lokaal “de Keunepupe”. We kregen een nieuwe locatie dichter bij het centrum toegewezen. Het voormalige lokaal van de meisjesscouts dat in Molenlaan 38 gevestigd is. De leiding stond toen voor een nieuwe uitdaging doordat het lokaal al even verlaten was en er veel werk bij kwam kijken. We hadden 2 maanden de tijd om het lokaal terug op te knappen en alles te verhuizen. De leiding maakte toen vele uren vrij en samen met de vossen (onze oudste takken) hebben we hard gewerkt om het lokaal klaar te krijgen voor de eerste activiteiten. In september 2014 ging onze 1ste activiteit door aan ons nieuwe lokaal.

...
De 4de generatie leiding en hun leden bij hun opgeknapte nieuwe lokaal in de Molenlaan 38 te Lichtervelde.
...
Het 30 jarig bestaan van jeugd- en natuurvereniging De Verrekijker.
...
De volgende generatie leiding en leden die klaarstaat om er opnieuw een aantal toffe jaren van te maken.

Zoals u kan lezen hebben we al een rijke geschiedenis van onze vereniging. Ons doel nu is voornamelijk om de jeugd iets bij te leren over de natuur op een leuke en speelse manier. Dit proberen we steeds op een creatieve manier te doen. Verschillende knutselactiviteiten, bosspellen, uitstappen… zodat kinderen op een speelse manier de natuur leren ontdekken en soms ook een bijdrage leveren om de natuur in Lichtervelde te helpen verbeteren.

We hebben eveneens nog altijd een klein stuk land (talud in de bellestraat) die we beheren. We doen ook jaarlijks nog mee met de paddenoverzet, zwerfvuilactie en maken ook nog geregeld nestkastjes die we uithangen in de huwynsbossen. Daarnaast maken we in de winter ook jaarlijks nog wintervoeding voor de vogels.

ⓒ 2023 Verrekijker Lichtervelde

Deze website wordt regelmatig aangepast, merkt u een fout op? Laat het ons weten. website@verrekijkerlichtervelde.be.