Milieu & Natuur sites
 - LibellenVereniging Vlaanderen
 - Natuurfotografen Hoge Dijken
 - Vleermuizen
Milieu & Natuur verenigingen
 - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 - De Torenvalk
 - Houtlandse Milieu Vereniging vzw
 - Vogelopvangcentrum Bulskampveld
Natuurgebieden
 - De Uitkerkse polder
 - Het Zwin
Andere
 - Lichtervelde
 - Milieuraad Lichtervelde
 - Panoramische Fotografie