Veel van onze activiteiten gaan door in ons lokaal. Eind 2014 - begin 2015 zijn we verhuisd van onze oude stek 'De Keunepupe' naar een nieuwe locatie dichter bij het centrum. Het lokaal ligt in de Molenstraat 38 (op het einde van de straat).

Verschillende jaren geleden heeft De Verrekijker de talud nabij het kruispunt van de Bellestraat en Fonteinestraat opnieuw aangeplant. Deze aanplant wordt nog steeds beheerd door De Verrekijker. Daarnaast beheren wij een klein natuurgebied langs de Bellestraat aan de Drielindenbeek